.: PRP s.r.o.

Igor Sihelský
prax v drevárskom odbore 12 rokov,
poverený vedením spoločnosti PRP PLUS s.r.o.

Ján Božík
prax v drevárskom odbore 12 rokov,
poverený vedením nákupu drevnej hmoty

Jozef Tamáš
prax v zahraničnom obchode 23 rokov,
poverený vedením základného závodu

Andrea Fabianová
prax v zahraničnom odbore 8 rokov,
poverený vedením administratívnej agendy

Renáta Kelemenová
spoločník