.: PRP s.r.o.

Piliny, štiepky


• pri výrobe všetkého reziva napadnú piliny a štiepky, ktoré sú separované a prepravené do jednotlivých boxov
• oba produkty sa využívajú pri výrobe veľkoplošných materiálov resp. ako biomasa v kotolniach